ตารางเอสเจมาไทย YAMAHA & 12+

posted on 03 Jul 2010 11:17 by lovely-nooa
Yamaha related event:
วันที่: 100711- 100715
สมาชิก: ดงแฮ, ลีทึก, ซองมิน, อึนฮยอก, ซีวอน

12+ related event:
วันที่: 100716- 100718
Members attending: ซองมิน, ซีวอน

รายละเอียดเที่ยวบิน:
Seoul— Bangkok
Date: 100711.
Flight number: TG659.
Time: 09:35-13:25
Members: ดงแฮ, ลีทึก, ซองมิน, อึนฮยอก, ซีวอน

Bangkok— Seoul (two separate flights)
1st batch:
Date: 100715.
Flight number: TG656
Time: 23:30- 6:55
สมาชิก: ดงแฮ, ลีทึก, อึนฮยอก

2nd batch:
Date: 100718
Flight number: TG656
Time: 23:30- 06:55
Members: ซองมิน, ซีวอน

Note: All flights are still under ‘booking’ status, tickets are yet to be sold, hence there may be changes, especially for members who have more hectic schedules. If there are any changes, we would once again post updates.
แปลคร่าวๆ ; ไฟล์ทบินถูกจองเอาไว้แล้ว ตั๋วก็ขายไปแล้ว แต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะสมาชิกที่ตารางงานค่อนข้างยุ่ง ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมาโพสต์ใหม่

Source: OnlyHae.com
Translation: bulletproof@ sj-world.net

Photobucket