다비치 (Davichi) - Innocence (Mini Album)

posted on 03 May 2010 15:26 by lovely-nooa

o1. 시간아 멈춰라 [stop sign]
o2. 첫키스 [first kiss]
o3. 떠나지마 [dont leave]
o4. 사랑을 못해 이별을 못해 [i cant love you or say goodbye]
o5. Shadow

มินๆกับเจ้ริที่รัก ชุดมินสุโค่ยมาก คอนเซ็ปเลิศ!!!
พี่สาวจะกลับมาครองสเตจแล้ว ฮิ้ววว...ว
เกิร์ลไฮ ไฟท์ติ้ง! ไฮ ก็จะไฟท์ติ้ง!~
ได้เวลาล้างคอมรอไลฟ์สาวๆ ได้เวลาเสียตังค์ T^T'
คิดถึงสาวๆมากก..ก หายไปนานเท่าไหร่แล้ววว 1 ปี กับ 3 เดือน
กลับมาคราวนี้ ขอรางวัลเยอะๆเลยน้า อินโนเซ้นท์ จงเจริญ ว่ะฮ่ะฮ่า~

ใครไม่รักไม่รู้ พี่สาวนู๋สวยเสียงดีมีคุณภาพ
ยังเคือง เอ็มเน็ต ไม่เลิกรา 555+

DAVICHI - INNOCENCE

 

Davichi - From Me To You

사랑해 사랑해 세상 누구보다 더
ซารางเง ซารางเง เซซาง นูกู โพดา ทอ

너 하나만 있어주면 나는 행복해

นอ ฮานา มัน อิดซอจู มยอน นานึน แฮงบกแฮ

세상에 세상에 가장 빛나는 사람

เซซังเง เซซังเง คาชัง บิจนานึน ซารัม


하늘이 준 오직 한 사람

ฮานึลรี จุน โอจิก ฮัน ซารัม

밤하늘의 별이 우릴 비추고

พัมมานึลเร พยอนรี อูรีล พีชูโก


집으로 가는 길은 참 아쉽기만해

ชิพพือโร คานึน คิลริน ชัม อาชิบกีมันแฮ


좁은 골목길에 너와 내가 입맞춤하면

โชพึน กนมกกิลเร นอวา แนกา อิบมัดจุมฮามยอน

 

별들도 웃곤해

พยอนดึลโด อุดกนแน


사랑해 사랑해 세상 누구보다 더
ซารางเง ซารางเง เซซาง นูกู โพดา ทอ

너 하나만 있어주면 나는 행복해

นอ ฮานา มัน อิดซอจู มยอน นานึน แฮงบกแฮ

세상에 세상에 가장 빛나는 사람

เซซังเง เซซังเง คาชัง บิจนานึน ซารัม


하늘이 준 오직 한 사람

ฮานึลรี จุน โอจิก ฮัน ซารัม


내 주머니 속에 널 넣어두고

แน ชู มอนี ซกเก นอล นอออทูโก

보고 싶을 때마다 꺼내어 보고파

โพโก ชิบพึน แตมาดา กอแนออ โพโกปา

24시간을 사랑한다고 말해줄래

ซือมุลเนด ชีกันนึล ซารางฮันดาโก มัลแฮจุลเร


날 꼭 안아줄래

นอล กก นัน อาจุลเร


오늘도 내일도 우리 사랑 이대로

โอนึลโก แนอิลโด อูรี ซาราง อีแดโร


세상 모두 변한대도 우린 안 변해

เซซัง โมดู พยอนฮันแดโด อูรีนัน พยอนแฮ

너에게 너에게 내가 약속하는 말

นอเอเก นอเอเก แนกา ยักซกฮานึน มัล

너만의 반쪽이 돼줄게

นอมันเน พันชกกี เทวจุลเก


가슴 아프게 할 일 많겠지만

คาซึม อาพือ เก ฮัล อิล มันเกดชีมัน

상처 주는 일 많겠지만

  ชังชอ จูนึน อิล มาเกดชีมัน


비온 뒤에 땅이 굳어지 듯

 พีอน ดวีเอ ทังอี กูออชี ดึด (น)~


우리 사랑도 그럴 테니까

อูรี ซารางโด คือรอน แทนีกา


사랑해 사랑해 세상 누구보다 더
ซารางเง ซารางเง เซซาง นูกู โพดา ทอ

너 하나만 있어주면 나는 행복해

นอ ฮานา มัน อิดซอจู มยอน นานึน แฮงบกแฮ

세상에 세상에 가장 빛나는 사람

เซซังเง เซซังเง คาชัง บิจนานึน ซารัม


하늘이 준 오직 한 사람

ฮานึลรี จุน โอจิก ฮัน ซารัม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

정신이 나갔었나봐 그땐
ชองชินนี นากัดซอนนาบวา คือแตน
내가 어떻게 너를 떠나가
แนกา ออตอกเค นอรึล ตอนากา
너만을 사랑해 정말 미안해
นอมัลนึล ซารางแฮ ชองมัล มีอันแน
눈물만 흘러내려
นุนมุลมัน ฮึลรอแนรยอ
정신이 나갔었나봐 그땐
ชองชินนี นากัดซอนนาบวา คือแตน~
내가 어떻게 너를 떠나가
แนกา ออตอกเค นอรึล ตอนากา
너무나 보고파 니가 보고파
นอมู นา โพโกพา นีกา โพโกปา
제발 날 용서해줘
เชพัล รัล ยองซอแฮจวอ
정신이 나갔었나봐
ชองชินนี นากัดซอนนาบวา

이미 늦었다는 걸 알아
อีมี นึดจอดตานึน กอล อัลรา
슬퍼해도 이제 모두 소용없단 걸
ซึล พอแฮโด อีเจ โมดู โชยง ออบตัน กอล
바람이 불어오고 내 맘이 시려와도
พารัม มี พุล ออโอโก แน มัม มี จีรยอวาโด
널 다시는 볼 수 없니 oh~
นอล ทาชีนึน พุล ซู ออบนี โอ้~
Oh baby 나를 떠나가지마
โอ้ เบบี้ นารึล ตอนากาจีมา
Oh baby 나는 너 하나뿐야
โอ้ เบบี้ นานึน นอ ฮานาปุนยา
그대여 돌아와 날 꽉 안아줘
คือเทยอ ทลราวา นัล กวา กัน นา จวอ
없인 견딜 수 없어
ออบชิน-คยอน ดิล ซู ออบซอ


정신이 나갔었나봐 그땐
ชองชินนี นากัดซอนนาบวา คือแตน
내가 어떻게 너를 떠나가
แนกา ออตอกเค นอรึล ตอนากา
너만을 사랑해 정말 미안해
นอมัลนึล ซารางแฮ ชองมัล มีอันแน
눈물만 흘러내려
นุนมุลมัน ฮึลรอแนรยอ
정신이 나갔었나봐 그땐
ชองชินนี นากัดซอนนาบวา คือแตน~
내가 어떻게 너를 떠나가
แนกา ออตอกเค นอรึล ตอนากา
너무나 보고파 니가 보고파
นอมู นา โพโกพา นีกา โพโกปา
제발 날 용서해줘
เชพัล รัล ยองซอแฮจวอ
정신이 나갔었나봐
ชองชินนี นากัดซอนนาบวา

사랑한단 말을 못했어 (미안해서)
ซารางฮันดัน มัลรึล มดแทดซอ (มีอันแนซอ)
고맙다는 말도 못했어 (떠날까봐)
โคมับตานึน มัลโด มดแทดซอ (ตอนัลกาบวา)
Come back to me my girl (my girl)
Come back to me my girl (my girl)
오늘밤 너땜에 잠 못들어
โอนึลบัม นอแตเม ชัม มดดิดึลรอ
Oh baby 나를 떠나가지마
โอ้ เบบี้ นารึล ตอนากาจีมา
Oh baby 나는 너 하나뿐이야
โอ้ เบบี้ นานึน นอ ฮานาปุนยา
그대여 돌아와 날 꽉 안아줘
คือเทยอ ทลราวา นัล กวา กัน นา จวอ
너 없인 견딜 수 없어
นอ ออบชิน-คยอน ดิล ซู ออบซอ

정신이 나갔었나봐 그땐
ชองชินนี นากัดซอนนาบวา คือแตน
내가 어떻게 너를 떠나가
แนกา ออตอกเค นอรึล ตอนากา
너만을 사랑해 정말 미안해
นอมัลนึล ซารางแฮ ชองมัล มีอันแน
눈물만 흘러내려
นุนมุลมัน ฮึลรอแนรยอ
정신이 나갔었나봐 그땐
ชองชินนี นากัดซอนนาบวา คือแตน~
내가 어떻게 너를 떠나가
แนกา ออตอกเค นอรึล ตอนากา
너무나 보고파 니가 보고파
นอมู นา โพโกพา นีกา โพโกปา
제발 날 용서해줘
เชพัล รัล ยองซอแฮจวอ
정신이 나갔었나봐
ชองชินนี นากัดซอนนาบวา

살며시 안아주고 싶어
ชัลมยอชี อัน อาจูโก ชิบพอ
살며시 입맞추고 싶어
ชัลมยอชี อิบมัดชูโก ชิบพอ
그대의 품에서 나 잠들고 싶어 yeah yeah yeah ~
คือแดเอ พุมเมซอ นา ชัมดึล โก ชิบพอ  yeah yeah yeah ~
그땐 정말로 정신이 나갔었나봐
คือแตน ชองมัลโร ชองชินนี นากัดซอนนาบวา


edit @ 8 Aug 2010 09:00:27 by lovely_nooa

Comment

Comment:

Tweet

Photobucket